Pedagog szkolny

mgr Maria Urbanpedagog szkolny i pedagog specjalny

Godziny pracy pedagoga

W sprawach ważnych istnieje możliwość spotkania się z pedagogiem w innych godzinach niż powyżej
zapisanych. Kontaktować się Państwo możecie poprzez:
dziennik elektroniczny Vulcan, e-mail:mariaurban@szkolastrozowka.pl, telefonicznie – 608-647-339.


Szkoła jest miejscem dla każdego

Szkoła jest miejscem, do którego uczęszcza wiele dzieci. W tak dużym środowisku pojawiają się problemy, z którymi niekiedy trudno jest sobie samodzielnie poradzić. Dlatego warto pamiętać, że w takich chwilach zawsze możesz liczyć na pomoc szkolnego specjalisty.

Kim jest pedagog szkolny?

Pedagog to osoba, która pomaga w przypadku problemów, rozwiązuje konflikty i dba o dobre relacje wśród całej społeczności szkolnej. Zajmuje się także wsparciem uczniów w edukacji oraz współpracuje
z nauczycielami, rodzicami i z różnymi instytucjami czy ośrodkami kultury.

Co należy do zadań pedagoga szkolnego?

 • Prowadzenie badań diagnostycznych.
 • Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • Działania profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień oraz innych problemów dzieci i młodzieży.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania. To także inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym.
 • Prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Zapewnienie pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców oraz szkolnych specjalistów w zakresie rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, a także udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kim jest pedagog specjalny?

Pedagog specjalny pomaga uczniom w nauce, ale także pomaga dzieciom w znalezieniu własnego miejsca w grupie. Do pedagoga specjalnego można zgłosić się w każdej sprawie, która dotyczy postępów w nauce, samopoczucia i niepokojących sytuacji zaistniałych w szkole.

Co należy do zadań pedagoga specjalnego?

 • Wspieranie wychowawców i nauczycieli w pracy wychowawczej

i dydaktycznej.

 • Organizowanie zajęć w szczególności dla dzieci z trudnościami w nauce i dla dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami.
 • Współpraca z zespołem planującym i koordynującym kształcenie specjalne.
 • Współpraca z nauczycielami, wychowawcami i innymi specjalistami.
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w bezpośredniej pracy z uczniem.
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom.
 • Współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami
  (m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny)
 • Prowadzenie zajęć: 

– rozwijających umiejętności emocjonalno-społeczne, 

-rozwijających umiejętność uczenia się.

Godziny pracy pedagoga

W sprawach ważnych istnieje możliwość spotkania się z pedagogiem w innych godzinach niż powyżej zapisanych. Kontaktować się Państwo możecie poprzez:
dziennik elektroniczny „Vulcan”, e-mail: mariaurban@szkolastrozowka.pl, telefonicznie – 608-647-339.

DLA RODZICA

Drodzy Rodzice, jesteście mile widziani!

Niepokoi Was rozwój dziecka? Niepokoi Was zachowanie dziecka?

Chcecie porozmawiać o Waszym dziecku i relacjach z Nim?

Otrzymujecie niepokojące sygnały od dziecka?

Wasze dziecko ma trudności w nauce?

ie wiecie, gdzie szukać pomocy?

Moje drzwi są dla Państwa zawsze otwarte. Zapraszam!

OGŁOSZENIA

Informacja dotyczącą instytucji świadczących pomoc rodzinie i osobom uzależnionym
w naszym rejonie
zobacz


Poradniki

Materiały

Hejt i mowa nienawiści opozycji powodem rezygnacji Krystyny Kozołup - Chocianów- Portal Miasta

Drogi Rodzicu!

W obecnym czasie media społecznościowe stały się nieodłącznym narzędziem do komunikowania się z innymi osobami. Często w portalach społecznościowych np. Facebook, Instagram, Snapchat, Tik Tok i wielu innych Wasze dzieci spędzają dużo czasu. Komunikują się na grupach, publikują zdjęcia, filmiki na portalach społecznościowych często oczekując dużej ilości lajków (czyli polubieni) czy serduszek (czyli, że są super). Fajnie,  kiedy faktycznie otrzymują pozytywne komentarze i tzw. lajki. Gorzej jest,  kiedy spotykają się z hejtem inaczej z mową nienawiści. Każdy opublikowany film czy zdjęcie to niestety duże ryzyko, że znajdzie się taka osoba, która postanowi wyśmiać czy wręcz obrazić często używając wulgarnych słów głównego bohatera filmiku czy fotki. 

Drogi Rodzicu   zawsze, kiedy widzisz, że dziecko jest smutne

Reaguj!!!

NIE WYRAŻAJ ZGODY NA HEJT!!!
Nikt, nigdy nie ma prawa nikogo obrażać!!!

                     Usiądźcie wspólnie i zgłoście hejt na stronie http://hejtstop.pl  lub na najbliższym posterunku Policji.

Hejt - czym jest, przyczyny, konsekwencje, jak z nim walczyć | WP abcZdrowie

Tam pracują ludzie, którzy zajmują się usuwaniem hejtu.

Im wcześniej to zrobicie tym lepiej.
Sami jednak nie usuwajcie komentarzy, zróbcie zrzut ekranu, żeby mieć dowód.
Nie pozwólcie, żeby Waszemu dziecku podcięto skrzydła.
Pamiętajcie również o tym, żeby dać Waszemu dziecku dużo rodzinnego ciepła i zrozumienia…..
żeby i Ono nie stało się hejterem!!!

Zapraszam do zapoznania się z filmem przygotowanym przez MSWiA  „HEJT” – zobacz film

Opracowała: Maria Urban

DZIAŁANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Skip to content