Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

We wrześniu w naszej szkole odbył się Tydzień Profilaktyki Chorób Zakaźnych. W klasach 4-8 na godzinach wychowawczych i zajęciach z pedagogiem odbyły  się lekcje dotyczące poszerzenia wiadomości jak prawidłowo dbać o swoje zdrowie w szczególności w czasie podniesionego ryzyka przeziębień.

Uczniowie mieli okazję obejrzeć film polecony przez MEiN oraz uczestniczyć w dyskusji. Natomiast w klasach I-III odbyły się pogadanki prowadzone przez panią pielęgniarkę.  Na szkolnym korytarzu  pojawiła się profilaktyczna gazetka.  Dzięki przeprowadzonym działaniom wzrosła świadomość w jaki sposób można i należy przeciwdziałać chorobom zakaźnym.

Opracowała: Maria Urban