Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły

mgr Wioletta Podsadowska

Zastępca dyrektora

mgr Beata Wróblewska

Nauczyciele

mgr Beata Wróblewska – język polski

mgr Maria Urbanik – język niemiecki, historia
mgr Marzena Tenerowicz – fizyka, matematyka
ks. Paweł Karczmarczyk – religia
Patryk Czech – religia
mgr Kinga Nowak – matematyka, doradztwo zawodowe
mgr Anna Siarkowicz – muzyka, plastyka, bibliotekarz szkolny
mgr Lidia Szydłowska – edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Wójcik – przyroda, geografia
mgr Sławomir Gorzkowicz – wychowanie fizyczne
mgr Robert Romańczyk – historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Bogusława Janek – edukacja wczesnoszkolna, logopeda
mgr Łukasz Skórski – technika, informatyka
mgr Małgorzata Dranka – wychowanie fizyczne
mgr Agnieszka Turska – chemia, biologia
mgr Małgorzata Tarsa – język polski
mgr Izabela Śliwa – język angielski
mgr Monika Charit – język angielski
mgr Alicja Czochór – edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Lidia Grądalska – edukacja wczesnoszkolna
mgr Adriana Mikołajczyk – matematyka
mgr Beata Ludwin – język polski, informatyka

mgr Maria Urban – pedagog

Skip to content