Welcome to Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżówce   Click to listen highlighted text! Welcome to Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżówce

Nauka zdalna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje nadal ograniczone, okres nauki zdalnej uczniów klas 1 – 8 szkoły podstawowej jest przedłużony, w związku z tym:

Nauczyciele realizują podstawę programową w oparciu o dotychczasowy plan zajęć, wykorzystując platformę Classroom.Nauczyciele dostosowują formy i metody pracy do możliwości uczniów oraz warunków elektronicznej komunikacji.Prosimy rodziców o dopilnowanie, by uczniowie wykonywali zadania przygotowane przez nauczycieli oraz mobilizowanie dzieci do uczestnictwa w lekcjach online. W razie trudności i potrzeb zachęcamy do kontaktu z wychowawcą przeze-dziennik.

Uczniu!

  • Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Nie przemieszczaj się bez uzasadnionych powodów. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe). Rygorystycznie przestrzegaj aktualnych zaleceń sanitarnych.
  • Kształcenie na odległość nie oznacza dni wolnych od nauki. Systematycznie bierz udział w lekcjach online i wykonuj zadania przygotowane przez nauczycieli. Terminowo przesyłaj zlecone prace.
  • Odpowiedzialnie wykorzystaj czas. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj z materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.
  • Pamiętaj o samokształceniu z wykorzystaniem platform i serwisów edukacyjnych, np.:

Strony, które w trakcie trwania nauki zdalnej, będą przydatne:
E-podręczniki
Wiedza z wami
Matzoo
Pistacja
Lektury
Dyktanda
Esero Kopernik

W czasie nauki zdalnej pamiętaj o zachowaniu zasad higieny i bezpieczeństwa pracy przy komputerze.

Zobacz film:

Jak zacząć naukę zdalną z G Suite?

Skip to content Click to listen highlighted text!