Welcome to Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżówce   Click to listen highlighted text! Welcome to Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżówce

Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej

PROJEKT ZWIĄZKU GMIN ZIEMI GORLICKIEJ WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

INFORMACJE OGÓLNE

Celem projektu jest: Rozwój kompetencji kluczowych 1378 uczniów szkół: siedmiu gmin pow. gorlickiego: gminy Łużna – 5 szkół, gminy wiejskiej Gorlice – 9 szkół, gminy Moszczenica – 2 szkoły, gminy Uście Gorlickie – 7 szkół, gminy Bobowa – 6 szkół, gmina Ropa – 3 szkoły, miasto Gorlice 5 szkół oraz jednej pow. nowosądeckiego: Korzenna – 5 szkół. Wsparcie 515 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 28,7 spośród 1790 uczniów,Wsparcie rozwoju zawodowego 314 nauczycieli.

W projekcie przewidziano kompleksowe doposażenie pracowni przedmiotowych, zakup sprzętu TIK, organizację zajęć rozwijających i wyrównawczych oraz wyjazdów edukacyjnych, wsparcie nauczycieli specjalistów logopedów, terapeutów itd., szkolenia i studia dla nauczycieli w tym z pedagogiki specjalnej i kompetencji wychowawczych, stworzenie 2 pracowni międzyszkolnych planetarium i centrum robotyki.

Projekt realizowany jest od VII 2020 do VI 2022.

więcej informacji

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

W dniach 2 – 30 listopada trwa rekrutacja uczestników projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Dokumenty dla osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie:

Dokumenty dla nauczycieli – przejdź

Dokumenty dla uczniów – przejdź

ZAJĘCIA OBYWAJĄCE SIĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRÓŻÓWCE

Zajęcia rozwijające z zakresu języka angielskiego

Zajęcia rozwijające z zakresu programowania – przejdź

Zajęcia rozwijające z zakresu fizyki

Zajęcia rozwijające z zakresu chemii

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu przedmiotów przyrodniczych (fizyka)

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu przedmiotów przyrodniczych (chemia)

Skip to content Click to listen highlighted text!