Hymn szkoły

Hymn Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stróżówce

1. Pod biało–czerwonym stoimy sztandarem,
Mali i duzi my Stróżowianie
Pośród pół i łąk zielonych
Niedaleko od Twych okolic.

Ref. Nasz Patronie, Ojcze ukochany
Do Ciebie tak wołamy,
Nauczycielem bądź nam w każdy czas,
Ojcze, wysłuchaj nas.

2. A nasza praca niech będzie miłością,
Czyny wielkie i czyny najmniejsze,
Aby zło móc zwyciężyć dobrem,
A co dobre przemienić na lepsze.

Ref. Nasz Patronie, Ojcze ukochany
Do Ciebie tak wołamy,
Nauczycielem bądź nam w każdy czas,
Ojcze, wysłuchaj nas.

Słowa i muzyka: Anna Siarkowicz

Skip to content