Dokumenty

Rekrutacja do Szkoły

Zarządzenie Wójta Gminy Gorlice w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowychzobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Gorlice w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do przedszkolizobacz

Dokumenty związane z przyjęciem dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej) – zobacz
  • Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej) – zobacz
  • Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola – zobacz
  • Oświadczenie rodziców – zobacz

Statut

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stróżówce

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżówce

Programy

  • Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Skip to content