Projekty

W okresie od 22 kwietnia do 17 czerwca 2024 roku w naszej szkole jest realizowany Projekt „JUŻ PŁYWAM”, który jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Gorlice i realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. W Projekcie  bierze udział 15  uczniów  naszej szkoły z klasy 3, którzy uczestniczą w zajęciach zgodnie z założonym programem i harmonogramem. Miejscem docelowym, gdzie odbywają się zajęcia z nauki pływania jest kryta pływalnia „Fala” w Gorlicach.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnioną naukę i doskonalenie pływania pod opieką wykwalifikowanego instruktora nauki pływania, transport spod szkoły na basen i z powrotem oraz opiekę doświadczonej kadry w trakcie dowozów i podczas pobytu na basenie. Celem głównym zajęć jest upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci w środowisku wodnym oraz nabywanie przez nie podstawowych umiejętności pływania, a także uświadomienie dzieciom i rodzicom korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą nauka tej ważnej utylitarnej umiejętności. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach i  z niecierpliwością czekają na kolejny wyjazd. Udział w tym projekcie daje dzieciom nie tylko możliwość nauki pływania, ale także aktywnego spędzania czasu wolnego i wspaniałej zabawy. Dzieci uczą się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu i innych akwenów wodnych. Wspólne wyjazdy integrują też uczniów i pozytywnie wpływają na ich relacje interpersonalne. Zajęcia dają im możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania, rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zapobiegania wadom postawy.

Skip to content