Majowe święta – bierzemy udział w akcji #mojaflaga – Wywieś flagę!

Społeczność szkolna jak co roku pamięta o rocznicach majowych.  Z tej okazji na budynku szkoły oraz  domach uczniów zostały wywieszone flagi państwowe.

Dowiedz się więcej o akcji #moajflaga

W tym roku uczciliśmy 3 Maja nie tylko okolicznościowym występem przygotowanym przez klasy piąte pod kierunkiem wychowawców: p. Adriany Mikołajczyk i p. Sławomira Gorzkowicza oraz zamieszczeniem na szkolnych gazetkach informacji dotyczących historii naszej ojczyzny i uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ale przede wszystkim włączeniem się w akcję #mojaflaga. Uczniowie najmłodszych klas wzięli też udział w nietypowej dla nich lekcji – historii przygotowanej przez p. Roberta Romańczyka. W czasie zajęć dowiedzieli się, czym jest konstytucja i jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 Maja, rozmawiali również o polskich symbolach państwowych.

przyg. A. Siarkowicz, Mateusz Kozioł i Maciej Jerzak (KMR)

#mojaflaga