Wznowienie działalności KMO

Po trzymiesięcznej przerwie Klub Młodego Odkrywcy wznowił swoją działalność online, już w lutym. Na spotkaniu 9 marca członkowie prezentowali swoje doświadczenia, w formie zdjęć lub filmików dokumentujących wykonanie doświadczeń.

przyg. M. Tenerowicz i A. Wójcik

Niektórzy klubowicze wykonywali również doświadczenie bezpośrednio przed kamerkami, w trybie rzeczywistym. Każde doświadczenie zostało omówione i wyjaśnione. Opiekunki KMO Panie: Anna Wójcik i Marzena Tenerowicz zachęcają wszystkich chętnych do uczestnictwa w zajęciach.