Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

1 marca, jak co roku, obchodziliśmy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Obecna sytuacja związana z pandemią pozwala na poznanie przez wychowanków jedynie w formie online historii osób walczących o niezależną Polskę .  2011 roku sejm przyjął a prezydent Bronisław Komorowski podpisał, ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” . Krótki dokument, dotyczący bohaterów antykomunistycznego podziemia, ustanowił to święto na dzień  1 marca. 

przyg. R. Romańczyk

Żołnierzami wyklętymi, czy też niezłomnymi, nazwano członków niepodległościowego podziemia, którzy walczyli o niezależność naszego kraju od ZSRS. W czasie sowietyzacji, gdy nasza ojczyzna, w której władzę przejmowali komuniści i stawała się ona częścią bloku wschodniego znaleźli się ludzie, którzy nie złożyli po zakończeniu wojny broni. Uznali, że zmienił się jedynie wróg i nasz kraj w dalszym ciągu nie jest wolny. Początkowo było ich wielu, jednak z biegiem czasu byli wyłapywani, osadzani w więzieniach, torturowani i mordowani przez władze komunistyczne. Dwa lata po zakończeniu wojny, antykomunistyczna partyzantka liczyła już mniej niż 2000 ludzi. Ostatni żołnierz wyklęty (Józef Franczak ps. „Lalek”) ukrywał się do 1963 roku i zginął w obławie przygotowanej przez komunistów.   

W ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczniowie klas starszych , podcza lekcji historii online, mogli posłuchać krótkiego opowiadania o antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym. Wzbogacona zdjęciami prelekcja pozwoliła na poznanie przez wychowanków kilku postaci i celów działania żołnierzy wyklętych oraz sposobu walki z nimi prowadzonej przez komunistów.