Święto liczby Pi

12 marca uczniowie starszych klas naszej szkoły obchodzili Święto Liczby п, które w tym roku wypada w niedzielę (14.03). Uczniowie klas ósmych przygotowali prezentacje o liczbie п , plakaty oraz kilka rebusów. Uczniowie klasy siódmej utworzyli liczbę п do 46 miejsca po przecinku.

Zobacz prezentację przygotowaną przez Eryka Potoka, ucznia klasy 8b – przejdź

przyg. K. Nowak

Liczba п nie jest liczbą wymierną, jej rozwinięcie dziesiętne jest nieskończone i nieokresowe. п≈3,14  . Już w czasach starożytnych zauważono, że stosunek długości okręgu do długości średnicy jest dla wszystkich okręgów tą samą liczbą – liczba п (pi).  W 1610 roku holenderski uczony Ludolf van Ceulen podał 35 cyfr po przecinku  rozwinięcia dziesiętnego liczby п. Na jego cześć liczba п jest nazywana Ludolfiną. Dziś za pomocą kalkulatora można wyznaczyć miliony cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby п .