Informacje dotyczące nauki zdalnej

Decyzją MEN z 23.10.2020 uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych od 24.10.2020 do 08.11.2020 przechodzą na naukę zdalną, w związku z tym:

  • Nauczyciele realizują podstawę programową w oparciu o dotychczasowy plan zajęć, wykorzystując platformę Classroom.
  • Nauczyciele dostosowują formy i metody pracy do możliwości uczniów oraz warunków elektronicznej komunikacji.
  • Prosimy rodziców o dopilnowanie, by uczniowie wykonywali zadania przygotowane przez nauczycieli oraz mobilizowanie dzieci do uczestnictwa w lekcjach online. W razie trudności i potrzeb zachęcamy do kontaktu z wychowawcą przez
    e-dziennik.


Uczniu!

  • Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Nie przemieszczaj się bez uzasadnionych powodów. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe). Rygorystycznie przestrzegaj aktualnych zaleceń sanitarnych.
  • Kształcenie na odległość nie oznacza dni wolnych od nauki. Systematycznie bierz udział w lekcjach online i wykonuj zadania przygotowane przez nauczycieli. Terminowo przesyłaj zlecone prace.
  • Odpowiedzialnie wykorzystaj czas. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj z materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.
  • Pamiętaj o samokształceniu z wykorzystaniem platform i serwisów edukacyjnych, np.:

Strony, które w trakcie trwania nauki zdalnej, będą przydatne:
E-podręczniki
Wiedza z wami
Matzoo
Pistacja
Lektury
Dyktanda
Esero Kopernik