ZAPISY DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Informujemy, że w dniach od 6 do marca do 31 marca 2023 r. w godz. od 7.00 do 15.00 w Sekretariacie Szkoły przyjmowane są wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024

Zapisu dziecka do szkoły dokonuje Rodzic (prawny opiekun).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dostępne są tutaj

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

18 353 66 01 wew. 1