XXII Dzień Papieski

16 października w kolejną rocznicę inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II obchodziliśmy już XXII Dzień Papieski i dzień Patrona naszej szkoły. W tym roku roku był wyjątkowo „słodki”, bo uczniowie i absolwenci szkoły kwestowali, częstując „kremówkami”.

W tym dniu uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżówce, jak co roku zorganizowali kwestę na rzecz fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która prowadzi program stypendialny dla dzieci i młodzieży.

przyg. ks. Paweł Karczmarczyk