Wycieczka w  Bieszczady

6 października 2022 roku uczniowie klas od 4-6 wraz opiekunami udali się na wycieczkę w Bieszczady. Wyjazd odbył się w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Uczestnicy odwiedzali miejsca związane z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim.

W Komańczy zwiedzili Klasztor Sióstr Nazaretanek –  to w nim przebywał internowany przez  władze PRL, Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński. Zobaczyli utworzoną w klasztorze Izbę Pamięci Kardynała, w której zgromadzono wiele pamiątek związanych z jego obecnością w tym miejscu. Były wśród nich m.in. stolik, wiklinowy fotel, szafka nocna, lampa naftowa, żelazne łóżko oraz używane przez ks. Prymasa szaty liturgiczne: ornat, sutanna, biret i piuska kardynalska. Ciekawostką był kostur podróżny, nieodłączny towarzysz wędrówek kardynała po okolicznych lasach, uwidoczniony na zdjęciach z tego okresu. W czasie wykładu dla uczniów, siostra nazaretanka mówiła o sytuacji społeczno-politycznej lat 50-tych w PRL, działaniach władzy komunistycznej i wartościach, którymi kierował się Kardynał Wyszyński, a które stały się przyczyną jego uwięzienia. Przeszli tzw. dróżką prymasa – ścieżką, po której chodził na spacery. Obejrzeli także Kapliczkę Matki Bożej Leśnej, którą prymas często odwiedzał.

    Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Ruin Klasztoru O.O. Karmelitów Bosych pochodzące z XVIII w. Ruiny usytuowane są na malowniczym wzgórzu, z trzech stron otoczonym wodami rzeki Osławy. Budowę klasztoru zakończono przed 1730 r. Jest to zespół barokowy o charakterze obronnym, wzniesiony z miejscowego piaskowca. Fundatorem klasztoru był Jan Franciszek Stadnicki. Do ruin prowadzi brama w murach obronnych, zaopatrzona w otwory strzelnicze, skierowana na jedyną drogę wiodącą niegdyś bezpośrednio do klasztoru. Niewątpliwą atrakcją wycieczki był rejs po Jeziorze Solińskim. W czasie trwania rejsu audio przewodnik przybliżał historię powstania jeziora, a uczestnicy mogliśmy podziwiać widoki. Kolejnym punktem tego dnia był spacer po koronie zapory w Solinie. Licząca  81,8 m wysokości zapora jest najwyższą budowlą hydrotechniczną w Polsce. Jezioro Solińskie powstało w latach 60-tych XX wieku, kiedy wybudowano na Sanie zaporę wodną. Tak powstał największy w Polsce sztuczny zbiornik wodny. Zapora ma długość ponad 650 m i około 80 m wysokości, natomiast powierzchnia jeziora to około 21 km2. Możliwe jest zwiedzenie wnętrza zapory solińskiej, długich wewnętrznych korytarzy, turbin elektrowni oraz wystawy fotografii obrazujących etapy tworzenia zapory. Budowla ta spełnia funkcje regulatora przepływów Sanu, jest także elektrownią wodną. Po obejrzeniu zapory i nabyciu pamiątek, wycieczka udała się w drogę powrotną do Stróżówki.

przyg. A. Turska