Udział w akcji Sprzątamy dla Polski

Ponieważ Ziemia opiekuje się nami, zaopiekujmy się Ziemią….

W środę 5 października uczniowie całej szkoły uczestniczyli w akcji  #SprzątamyDlaPolski, której wynikiem było zebranie kilkunastu worków pełnych śmieci.

Tworząc relację fotograficzną z wydarzenia, uczniowie korzystali ze sprzętu zakupionego w ramach Programu Laboratoria Przyszłości

Wydarzenie to polega na sprzątaniu zanieczyszczonych na skutek działalności człowieka terenów zielonych w naszej okolicy. Jak wskazuje nazwa, troska o środowisko wynika ze współczesnej postawy patriotyzmu. Włączając się w akcję, uczniowie klas 1-3 sprzątali obszar w pobliżu naszej szkoły, a klasy 4-8 uporządkowały zalesione tereny Stróżówki. 

Wydarzenie to było objęte honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Szkoła otrzymała certyfikat udziału w akcji.

przyg. Ilona i Dominika, klasa 8b (KMR)

Tworząc relację fotograficzną z wydarzenia, uczniowie korzystali ze sprzętu zakupionego w ramach Programu Laboratoria Przyszłości.