VIII Gala Edukacyjna

15 czerwca br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klęczanach odbyła się VIII Gala Edukacyjno-Profilaktyczna, podczas której zostały podsumowane osiągnięcia naukowe i sportowe uczniów szkół z terenu gminy Gorlice. Wśród 70 nagrodzonych znaleźli się również uczniowie naszej szkoły.

Podczas gali pogratulowano również rodzicom oraz opiekunom naukowym, którzy przygotowywali uczniów do rozmaitych konkursów. 

Za zdobycie tytułu laureata Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z Dobrą Nowiną przez życie – Ewangelia według św. Jana” organizowanego przez Małopolskie Kuratorium Oświaty wyróżnienie otrzymał Tadeusz Przybycień. Gratulacje trafiły również do pana Patryka Czecha, którzy przygotowywał ucznia do konkursu. 

Wśród uczniów docenionych za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, aktywność na rzecz klasy i szkoły oraz udział w pozaszkolnych konkursach znaleźli się: Aleksandra Mituś, Łukasz Piecuch, Kryspin Ryczek. 

Podczas gali zaprezentowano również szczególne osiągnięcia sportowe uczniów. W dziedzinie sportu szkolnego nagrody trafiły do następujących uczniów naszej szkoły: Adriana Chmielnika, Jakuba Święcha, Bartosza Wacławskiego, Jakuba Skórskiego, Konrada Bugno, Stanisława Musza, Szymona Kozioła, Marcela Jajko, Fabiana Kmiecika, Antoniego Smoły, Adama Smoły, Nikodema Jarka oraz Alana Tereszkiewicza. Za przygotowywanie wspomnianych uczniów do rozmaitych zawodów sportowych list gratulacyjny odebrał pan Sławomir Gorzkowicz. 

Wszyscy nagrodzeni uczniowie, rodzice oraz opiekunowie naukowi odebrali gratulacje z rąk pana Jana Przybylskiego – Wójta Gminy Gorlice, pana Mieczysława Skowrona – przewodniczącego Rady Gminy Gorlice oraz pani Agaty Cup – Pełnomocnika Wójta ds. Oświaty.

Galę uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Klęczanach. Tematem przewodnim występu była Alicja w Krainie Czarów.

przyg. P. Czech