Udział w akcji #SprzątamyDlaPolski

przyg. A. Wójcik

4 października uczniowie naszej szkoły, już tradycyjnie, wzięli udział w ogólnopolskiej akcji #SprzatamyDlaPolski. Uczniowie sprzątali obszar w pobliżu szkoły oraz porządkowali zalesione tereny Stróżówki. W efekcie zebrano kilkanaście worków pełnych śmieci. 

W środę 4 października odbyła się ogólnopolska akcja #SprzatamyDlaPolski, której celem było sprzątanie zanieczyszczonych na skutek działalności człowieka terenów zielonych w naszej okolicy.  Wydarzenie to było objęte honorowym patronatem Prezesa  Rady Ministrów, Ministra Edukacji i Nauki oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.