Mistrzowie Energii

W ramach uczestnictwa w konkursie „Mistrzowie energii” w dniach od 2 do 5 stycznia, odbyła się szkolna akcja pod hasłem „Tydzień dla energii”. Uczniowie wzięli udział w ciekawych konkursach, doświadczeniach, zabawach związanych z wiedzą o energii, jej źródłach i sposobach korzystania z niej.

Tworząc relację fotograficzną z wydarzenia, uczniowie korzystali ze sprzętu zakupionego w ramach Programu Laboratoria Przyszłości

Konkurs „Mistrzowie energii” jest realizowany w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna OSE i jest częścią kampanii organizowanej przez Fundację Czyste Powietrze i wspieranej przez Państwowy Instytut Badawczy NASK.

 W ramach uczestnictwa naszej szkoły w konkursie „Mistrzowie energii” ,w dniach od 2 do 5 stycznia, w szkole przeprowadzono akcję „Tydzień dla energii”. W klasach I-III omówiono źródła energii, ich wykorzystanie oraz sposoby na oszczędzanie energii elektrycznej, poruszono również temat bezpieczeństwa w sieci. Dzieci opowiadały o zainstalowanych w domach pompach ciepła, fotowoltaice, solarach, wspominały o elektrowniach wiatrowych i elektrowniach wodnych. Mówiły o bezpiecznym  korzystaniu z Internetu. Następnie wszyscy uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym „Energia wokół nas”, uwzględniający również znane uczniom sposoby oszczędzania energii elektrycznej. Uczniowie klas IV-VI na lekcjach informatyki wykonywali prezentacje multimedialne dotyczące sposobów oszczędzania energii, nauczyciel promował wśród nich zdrowe cyfrowe nawyki a na zajęciach z techniki omawiali odnawialne źródła energii wykonując doświadczenia z wytwarzaniem prądu z wykorzystaniem ogniwa fotowoltaicznego. Uczniowie najstarsi, klasy VII – VIII zajęli się realizacją trzydniowego projektu „Jak zaoszczędzić energię elektryczną?”. Skupili się na finansowym aspekcie projektu. Po prelekcji na lekcji fizyki na temat oszczędzania energii, uczniowie wykonali w grupach postery dotyczące tematyki : Czy powinniśmy oszczędzać energię elektryczną i w jaki sposób należy ją oszczędzać? Główny nacisk nauczyciel kładł na wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, omawiając również energię jądrową. Uczniowie wykonywali doświadczenia z wykorzystaniem energii wiatru,  ogniw fotowoltaicznych oraz energii uzyskanej z ziemniaka, jabłka czy cytryny. Swoje doświadczenia zaprezentowali młodszym uczniom z naszej szkoły. W dniu 9 stycznia na sali gimnastycznej, dla całej społeczności szkolnej, odbyło się podsumowanie konkursu, rozdanie dyplomów i nagród dla najmłodszych uczniów oraz omówienie posterów wykonanych przez ósmoklasistów. Zwrócono również uwagę uczniów na zasady Netykiety obowiązującej w Internecie i przypomniano zdrowe cyfrowe nawyki obowiązujące każdego korzystającego z sieci.

przyg. M. Tenerowicz; mat. fot. KMR – Paulina,, Lena, kl. 8a