Happening językowy

Podsumowaniem działań Tygodnia Języka Ojczystego w naszej szkole był happening, który odbył się 1 marca…

Tworząc relację fotograficzną z wydarzenia, uczniowie korzystali ze sprzętu zakupionego w ramach Programu Laboratoria Przyszłości

Począwszy od 21 lutego, czyli Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, uczniowie wszystkich klas naszej szkoły podejmowali działania mające na celu poszerzenie wiedzy na temat języka polskiego. Tworzyli plakaty z hasłami ułatwiającymi zapamiętanie zasad ortograficznych, rozwiązywali i tworzyli quizy językowe, „łamali” sobie język, wymawiając trudne słowa i zdania, poznawali ojców języka polskiego, szukali polskich palindromów i poznawali znaczenie niektórych archaizmów. Działania te były podejmowane na lekcjach języka polskiego oraz godzinach do dyspozycji wychowawcy. Najmłodsi, czyli wszyscy uczniowie klas 1-3 rywalizowali w o tytuł Mistrza Ortografii. Efektem całotygodniowych działań była wystawa prac uczniów, wyłonienie Mistrza Ortografii oraz happening, w czasie którego uczniowie klas 4-6 tworzyli ortograficzne węże i na czas układali żywy alfabet z wylosowanych liter, rywalizując w ten sposób o słodką nagrodę.

Najdłuższego ortograficznego węża ułożyła klasa VIa, natomiast tytuł Mistrza Ortografii uzyskała Aleksandra Ciombor z klasy III. Dwie uczennice: Maja Trybus z klasy II i Julia Przepióra z klasy I zasłużyły na tytuł Wicemistrza Ortografii. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodkie upominki oraz nagrody książkowe.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za bardzo aktywny udział w zaproponowanych działaniach.

Beata Wróblewska, Beata Ludwin, Małgorzata Tarsa i Anna Siarkowicz