Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w szkole podjęto w ciągu całego tygodnia szereg inicjatyw związanych z upowszechnianiem wiedzy o języku polskim. W różne działania zostali włączeni wszyscy uczniowie szkoły.

Tworząc pomoce dydaktyczne dla najmłodszych (litery alfabetu), uczniowie korzystali z długopisów 3D zakupionych w ramach Programu Laboratoria Przyszłości

Każdy mógł w tych dniach poszerzyć wiedzę o swoim języku ojczystym i tych, którzy nim władali po mistrzowsku. Uczniowie pisali dyktanda, układali wyrazy z rozsypanek literowych, poznawali przysłowia polskie, przygotowywali plakaty ułatwiające zapamiętanie zasad ortograficznych, przedstawiali graficznie litery alfabetu polskiego, odbyli poetyckie grzybobranie z wieszczem, próbowali swoich sił w wypowiadaniu łamańców językowych i wyjaśnianiu znaczenia wyrazów…. (staro)polskich. Starsi przygotowywali prezentacje multimedialne dotyczące ciekawostek związanych z ojczystym językiem. Każdy mógł wziąć ze sobą poprawnie zapisany przyimek lub wyrażenie przyimkowe, które były przygotowane na drzwiach wejściowych do różnych części szkoły i do poszczególnych klas.

Inicjatorkami działań były nauczycielki języka polskiego oraz pani bibliotekarka, z którymi współpracowali wszyscy wychowawcy klas 1-8. W najbliższych dniach nastąpi rozstrzygnięcie konkursów, prezentacja przygotowanych plakatów i podsumowanie podjętych działań.

przyg. B. Ludwin