Fascynujący świat – lekcja w lesie

przyg. S. Tutko

Uczniowie klasy 3 odbyli fascynującą podróż do świata otaczającej nas przyrody, uczestnicząc w lekcji w lesie. Poznali las i życie jego mieszkańców, spacerując ścieżką przyrodniczą „Magura Małastowska”….

Ścieżka „Magura Małastowska” przedstawia zagadnienia różnorodności gatunkowej lasów górskich, produkcji szkółkarskiej, hodowli lasu oraz tematykę z historią Ziemi Gorlickiej. Ciekawostki przyrodnicze przedstawione przez leśnika były bardzo interesujące. Lekcja przyrody w terenie zakończyła się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, ponieważ ścieżka edukacyjna wyposażona jest nie tylko w tablice informujące o roślinach i zwierzętach, ale też w miejsce na ognisko i wiatę. Po powrocie do szkoły, dzieci wykonały prace plastyczne ze zgromadzonych na wycieczce materiałów roślinnych.