Spotkanie z policjantem

We wtorek 31 maja uczniowie klas 6 – 8 spotkali się z policjantem, który przedstawił im zapisy prawa dotyczące odpowiedzialności karnej nastolatków, Przypomniał o prawidłowych zachowaniach w internecie i na drodze oraz o konsekwencjach dokonania czynów karalnych zarówno w internecie, jak i w świecie realnym.