Nasze „Anioły Wolontariatu”

30 maja 2022 r. wolontariusze z naszej szkoły uczestniczyli w wyjątkowej X Jubileuszowej Gali Wolontariatu, podczas której nasi szkolni wolontariusze odebrali nagrodę „Anioły Wolontariatu 2022”.

Wydarzenie to zostało poświęcone uhonorowaniu działań śp. Renaty Filipowicz – założycielki Lokalnego Centrum Wolontariatu w Gorlicach. Spotkanie miało również na celu podsumowanie 10-ciu lat działalności LCW i przedstawienie laureatów Nagrody „Anioły Wolontariatu 2022”. Jakże była wielka radość wśród naszej młodzieży!
Szkolny Klub Wolontariatu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżówce otrzymał Nagrodę „Anioły Wolontariatu 2022” za działalność na rzecz osób w instytucjach pomocowych oraz w środowisku lokalnym. Gratulujemy naszym wolontariuszom, na których zawsze możemy liczyć. Otrzymana statuetka będzie w dalszym ciągu motywować do działania. Opiekunami SKW są: Maria Urban, Lidia Szydłowska, Renata Hotloś.