Pierwszaki – czytelnikami biblioteki szkolnej

Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Szkolnej, to wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego pierwszoklasisty. W tym dniu następuje oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki. Głównym celem uroczystości jest zachęcenie dzieci do korzystania  z biblioteki szkolnej i rozwijania umiejętności czytania.

 9 lutego uczniowie klasy I uczestniczyli  w zajęciach bibliotecznych ,,Moja pierwsza  wizyta w bibliotece szkolnej”, podczas  których zapoznali się z regulaminem biblioteki szkolnej i  z jej księgozbiorem. Następnie odbyło się pasowanie na czytelnika, w czasie którego pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, że będą szanowali książki i sumiennie wypełniali obowiązki czytelnika. Aby wziąć jednak udział w pasowaniu, uczniowie musieli dobrze wykonać  różne zadania  oraz poprawnie odpowiedzieć na pytania związane z biblioteką i książkami. Egzamin zdali celująco.  Na zakończenie spotkania otrzymali zakładki do książek, które  wykonali  uczniowie klasy 4a, wypożyczyli wybraną przez siebie książkę   i otrzymali swoją kartę  biblioteczną z kodem paskowym.

przyg. Anna Siarkowicz