Pasowanie na ucznia

14 października w dniu Święta Edukacji Narodowej odbyło się pasowanie na ucznia dzieci, które rozpoczęły w tym roku naukę w klasie pierwszej.  Na uroczystości byli obecni rodzice, część rady pedagogicznej oraz dyrekcja szkoły.

Przed pierwszym występem zapytałyśmy grupkę dziewczynek o ich emocje, czy odczuwają stres związany z pokazaniem się szerszej publiczności. „Nie denerwujemy się, ale bardzo się cieszymy”, odpowiedziały. Podobnie jak one, wszyscy pierwszoklasiści nie mogli się doczekać zostania pełnoprawnymi uczniami szkoły.

Uroczystość pasowania rozpoczęła się o godz. 11.00 wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu narodowego i hymnu szkoły. Następnie, jak co roku, uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali się w występie artystycznym, w czasie którego zadawano im pytania. Odpowiadali na nie prawidłowo i z radością.  Po zakończeniu przedstawienia pierwszoklasiści wręczyli specjalne listy swoim rodzicom, po czym odbyła się najbardziej podniosła część tej uroczystości, kiedy najmłodsi członkowie społeczności szkolnej przystąpili do ślubowania. Z lewą ręką na piersi i podniesioną prawą wypowiedzieli rotę ślubowania. Po krótkim przemówieniu Pani Dyrektor pasowała uczniów specjalnym ołówkiem, następnie rozdano im legitymacje szkolne i okolicznościowe medale.

W rozmowie przeprowadzonej po uroczystości Pani Dyrektor stwierdziła: „Dzisiejsze pasowanie na ucznia naszej szkoły było pięknie przygotowane, jestem ogromnie dumna z naszych pierwszoklasistów, bo spisali się na medal”. Gdy zapytałyśmy o problemy z organizacją imprezy w wyjątkowym czasie Civid-19, Pani Dyrektor powiedziała: ”Pasowanie odbyło się w wąskim gronie, zostali na nie zaproszeni rodzice uczniów, przedstawiciele grona pedagogicznego oraz samorządu szkolnego. Pandemia wymusiła na nas taką organizację tej uroczystości. Mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym pasowanie na ucznia odbędzie się w obecności całej społeczności szkolnej”. Natomiast Pani Grądalska, wychowawczyni uczniów klasy pierwszej, zapytana o to, co sądzi o nowych wychowankach odpowiedziała: ”Nowi uczniowie są bardzo sympatyczni, jestem pełna nadziei, a dzieci są mądre, umieją liczyć, czytać i pisać”.

Życzymy pasowanym uczniom, aby szkoła stała się dla nich drugim domem, a gronu pedagogicznemu sukcesów w pracy z młodym pokoleniem.

przyg. Karolina i Magda, uczennice klasy 8a (KMR)