Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Czytanie książek to nie tylko ciekawa forma spędzania wolnego czasu, zdobywanie nowej wiedzy, ale również rozwijanie wyobraźni czy wzbogacanie słownictwa, a głośne czytanie dzieciom to również budowanie silnej więzi emocjonalnej.

29 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to powstało z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 r. Jego patronką obrano Janinę Porazińską – wybitną pisarkę, która wiele swoich dzieł napisała z myślą o dzieciach. 29 września, to właśnie dzień jej urodzin. W akcję włączyła się cała nasza szkoła. Na lekcjach języka polskiego czytano wybrane fragmenty lektur. Następnie rozmawiano o różnych postaciach literackich, a także o tym dlaczego warto sięgać po książkę. Uczniowie klas młodszych odwiedzili szkolną bibliotekę i czytali wybrane książki min. „Pamiętnik Czarnego noska”, :Asiunię”, „Baba Jaga na deskorolce”. Ten dzień stał się znakomitą okazją do promocji czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły.

przyg. A. Siarkowicz