Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 – Zarządzenie Wójta Gminy Gorlice

Zarządzenie w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/20222