Projekt artystyczno – edukacyjny uczniów klas IV – VI

Uczniowie z klas IV – VI,  na lekcjach zdalnych z  plastyki, zajmowali się realizacją projektu artystyczno-edukacyjnego pt. „Ilustracja plastyczna przysłowia o wiośnie”. Zadaniem  było wykonanie pracy plastycznej ilustrującej wybrane przysłowie. Uczniowie wykonali piękne prace stosując różne techniki i dostępne materiały.

Gratuluję kreatywności i pomysłowości.

Klasa  IVa  „W marcu jak w garncu” – akwarela, wydzieranka

Klasa IVb „Jaskółka i pszczółka lata, znakiem to wiosny dla świata”

Klasa V „W marcu śnieżek sieje, a czasem słonko grzeje” – malowanie folią aluminiową

Klasa VIa „Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje” – kolaż

Klasa VIb „Gdy dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa” – kolaż

przygotowała: Anna Siarkowicz