Najmłodsi witają wiosnę.

Wiosna przyszła z rana i zrobiła żart,

posypała śniegiem – powiał zimny wiatr.

Krokus się uśmiechnął – słoneczko przygrzało,

Ptaszki zaśpiewały, a szczęśliwe dzieci do Wiosny się śmiały.

Klasy I-III przygotowały na ten dzień wiele atrakcji. Każda klasa miała swój własny pomysł, jak ciekawie powitać Wiosnę. Dzień upłynął nam na zabawie, pracach związanych  z wiosenną przyrodą, piosenkach i przebierankach.

przyg. Wychowawcy klas I-III