Szkolny Konkurs na Doświadczenie Uczniowskie z Fizyki

Po raz kolejny odbył się, w wersji online, konkurs uczniowski na ciekawe doświadczenie z fizyki. Prezentowane przez uczestników doświadczenia były bardzo różnorodne: od tęczy w szklance, ciąg doświadczeń z jajkiem, pokaz lampy Lava czy nurka Kartezjusza, wykonanie samodzielnie przez zespół lunety i wykorzystanie jej do obserwacji i zdjęć dalszych obiektów,  po doświadczenia bardziej wybuchowe: powstający jak Feniks z popiołów czy płonący gejzer. 

 Zobacz dokumentacje filmowe doświadczeń

doświadczenie 1 doświadczenie 2 doświadczenie 3 doświadczenie 4

Jury w składzie Panie: Anna Siarkowicz, Anna Wójcik i Marzena Tenerowicz, pomysłodawczyni konkursu , brało pod uwagę pomysłowość wykonania doświadczenia, jego obudowę merytoryczną oraz bezpieczeństwo eksperymentatora.

Przyznano:

I miejsce:  Dominik Dusza

II miejsce: zespół w składzie Nadia Janik, Aleksandra Kawa, Dominika Mituś

III miejsce: Oliwier Janik

III miejsce: Gabriela Mazur

Wyróżnienia: 1) zespół w składzie Dominika Machowska i Karolina Nowak

                       2) Katarzyna Krok

                       3) Kamil Jerzak. 

                       4) Patrycja Kawa

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dodatkowe oceny z fizyki a nagrodzeni uczniowie okolicznościowe dyplomy i upominki.