Informacje dotyczące nauki zdalnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje nadal ograniczone, okres nauki zdalnej uczniów klas 1 – 8 szkoły podstawowej
jest przedłużony do 3 stycznia 2021 r., w związku z tym:

Nauczyciele realizują podstawę programową w oparciu o dotychczasowy plan zajęć, wykorzystując metody i techniki kształcenia na odległość – w szczególności platformę Classroom.

Nauczyciele dostosowują formy, metody pracy i sposoby monitorowania oraz oceniania postępów ucznia do warunków elektronicznej komunikacji.

Nauczyciele prowadzą konsultacje dla rodziców w każdą środę w godz. 16.00 – 17.00. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają wychowawcy klas przez dziennik elektroniczny.

Prosimy rodziców o dopilnowanie, by uczniowie uczestniczyli w lekcjach online i wykonywali zadania przygotowane przez nauczycieli. W razie trudności i potrzeb zachęcamy do kontaktu z wychowawcą przez e-dziennik.