ZAPISY DZIECI do klasy pierwszej szkoły podstawowej i do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Informujemy, że w dniach od 1 do marca do 27 marca 2024 r. w godz. od 7.00 do 15.00 w Sekretariacie Szkoły prowadzone są zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Zapisu dziecka dokonuje Rodzic (prawny opiekun). Szczegółowe informacje oraz dokumenty dostępne są tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

18 353 66 01 wew. 1