XXIII Dzień Papieski – 45. rocznica wyboru Jana Pawła II 

przyg. P. Czech

15 października br. pod hasłem „Św. Jan Paweł II. Cywilizacja życia” obchodziliśmy XXIII Dzień Papieski. Następnego dnia, 16 października, wspominaliśmy 45. rocznicę wyboru patrona naszej szkoły Jana Pawła II na Stolicę Piotrową oraz 19. rocznicę nadania imienia naszej szkole.

15 października br. pod hasłem „Św. Jan Paweł II. Cywilizacja życia” obchodziliśmy XXIII Dzień Papieski. We wspomniany Dzień Polacy gromadzą się na nabożeństwach, czuwaniach modlitewnych oraz konferencjach poświęconych nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II. Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszą  również imprezy sportowe, kulturalne i artystyczne oraz zbiórki pieniędzy. Jak co roku, w obchody wspomnianego święta włączyli się również uczniowie naszej szkoły. Po Mszach świętych prowadzili kwestę przy Bazylice NMP w Gorlicach na rzecz fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, której głównym celem jest wspieranie zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin. 

Następnego dnia, 16 października, wspominaliśmy 45. rocznicę wyboru patrona naszej szkoły Jana Pawła II na Stolicę Piotrową oraz 19. rocznicę nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Stróżówce. Z tej okazji na szkolnym korytarzu odbył się apel, podczas którego wysłuchaliśmy rozważania, które przeniosło nas w klimat wspomnianych rocznic.