Wspólnie śpiewamy Mazurek Dąbrowskiego

Tradycyjnie o 11.11 społeczność szkolna wspólnie odśpiewała hymn narodowy, biorąc tym samym udział w akcji Szkoła do Hymnu. Zgromadzeni na sali, odświętnie ubrani, uczniowie wzięli udział w uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

Tworząc relację fotograficzną z wydarzenia, uczniowie korzystali ze sprzętu zakupionego w ramach Programu Laboratoria Przyszłości

10 listopada, w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Dnia Niepodległości. Rozpoczęta została krótkim przemówieniem pani wicedyrektor, po którym wprowadzono poczet sztandarowy szkoły, by w jego obecności dokładnie o 11.11 społeczność szkolna odśpiewała hymn narodowy, biorąc tym samym udział w akcji Szkoła do Hymnu. Po odczytaniu krótkiej informacji o Święcie 11 Listopada przez uczniów prowadzących, chór szkolny wypełnił salę pieśniami wojskowymi takimi jak.: „Szara piechota” czy „Wojenko wojenko”. Każdą pieśń poprzedzano różnymi ciekawostkami o niej. Na szczególną uwagę zasługiwały pieśni śpiewane w duecie przez uczennice klasy 6a i solowe wykonanie pieśni przez uczennicę klasy 4. Na zakończenie pan Robert Romańczyk, nauczyciel historii, przedstawił ciekawą prezentację o rozbiorach Polski i odzyskaniu przez Polskę niepodległości.