Udział w Gminnym Dyktandzie Niepodległościowym

16 listopada uczniowie szkół z terenu Gminy Gorlice po raz drugi mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w zakresie znajomości zasad pisowni polskiej, biorąc udział w Gminnym Dyktandzie Niepodległościowym. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy 6a: Gabriela Dusza i Justyna Góra.

Organizatorem Dyktanda przeznaczonego dla uczniów klas 4 – 6 jest Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach. Tematem dyktanda są wybrane zagadnienia związane z walką o niepodległość, ze szczególnym
uwzględnieniem historii lokalnej, a zadaniem uczniów startujących w konkursie jest zapisanie czytanego im tekstu zgodnie z zasadami ortografii i interpunkcji polskiej. Po napisaniu dyktanda i pracach komisji konkursowej, jury wyłoniło trzech zwycięzców, którym dyplomy i nagrody wręczyła pani dyrektor Iwona Jamro. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy odwagi stanięcia w szranki z kolegami i koleżankami z innych szkół.