Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. To szczególny czas, w którym mówimy o autyzmie i zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Uczniowie naszej szkoły, jednocząc się z osobami dotkniętymi spektrum, ubrali się na niebiesko

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, charakteryzującym się zaburzeniem rozwoju i funkcjonowania mózgu. Należy jednak pamiętać, że autyzm nie jest chorobą, a atypowością rozwojową, powodującą, że osoby ze spektrum rozwijają się w specyficzny sposób. Dzieci (i dorośli) z autyzmem odbierają świat nieco inaczej niż większość ludzi, a co za tym idzie – mogą przejawiać odmienne zachowania np. w kontaktach społecznych. Pamiętajmy jednak, że te zachowania wynikają z deficytów odmiennego funkcjonowania systemu nerwowego.

Solidarność z osobami z zaburzeniami autystycznymi podkreślana jest poprzez kolor niebieski – symbol głębi i wyjątkowości. Z tego względu uczniowie naszej szkoły, jednocząc się z osobami dotkniętymi spektrum, ubrali się na niebiesko, a w wielu klasach odbywały się prelekcje i lekcje wychowawcze dotyczące autyzmu. Dzieci w młodszych klasach szkolnych tworzyły plakaty tematyczne i uczestniczyły w zabawach, mających na celu przybliżenie im tematu autyzmu. 

Nie zapominajmy jednak, że oprócz zewnętrznych symboli, osobom z autyzmem potrzebne jest nasze zrozumienie i wsparcie. Mamy nadzieję, że obchodzenie Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w naszej szkole przyczyni się do poszerzenia wiedzy i tolerancji naszych uczniów wobec osób dotkniętych autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. 

przyg. B. Janek