Podziwu godna liczba Pi – trzy koma jeden cztery…

Liczba Pi jest jedyną liczbą, która ma swoje święto – przypada ono 14 marca. Liczba ta inspiruje nie tylko naukowców i artystów, ale też uczniów naszej szkoły, którzy z okazji jej święta przygotowali happening…

Liczba π jest stałą matematyczną wyrażającą stosunek obwodu koła do długości jego średnicy. Fascynuje ludzkość już od czasów starożytności, a jako pierwszy jej właściwości i znaczenie w matematyce badał w III w. p.n.e. Archimedes, dlatego też bywa nazywana stałą Archimedesa. Swoje trzecie imię – ludolfina – zawdzięcza niemieckiemu matematykowi Ludolphowi van Ceulenowi, który w XVII wieku podał jej rozwinięcie z dokładnością do 35 miejsc po przecinku. Od XVIII wieku znana jest jako π – od pierwszej litery greckiego słowa oznaczającego obwód. Jest jedyną liczbą, która ma swoje święto – 14 marca. Inspiruje naukowców i artystów, którzy tworzą wierszyki ułatwiające zapamiętanie kolejnych cyfr jej rozwinięcia dziesiętnego, a polska noblistka Wisława Szymborska poświęciła jej jeden ze swoich wierszy. Dlatego też i w naszej szkole nie mogliśmy zapomnieć o święcie tej liczby. Szkolny happening rozpoczęła prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów klasy VIII, następnie uczniowie rozwiązywali samodzielnie zgadywanki i szarady dotyczące liczby Pi oraz wspólnie, nieco trudniejsze, rebusy. Na zakończenie zabawy uczniowie  zapisywali na osi samą liczbę Pi i kolejne cyfry jej rozwinięcia dziesiętnego, które zapamiętali.