Działania Szkolnego Koła Wolontariatu

PODZIĘKOWANIE dla WOLONTARIUSZY

Podziękowanie dla wolontariuszy przesłane przez Panią Dorotę Góratowską, Pielęgniarkę Oddziałową Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach.

DZIAŁANIA w OKRESIE od września do grudnia 2021 r.

Szkolne Koło Wolontariatu w bieżącym roku szkolnym podejmowało wiele działań na rzecz szkoły, środowiska lokalnego i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

ZBIÓRKA MAKULATURY

Pierwszą akcją była zbiórka makulatury, z której dochód został przeznaczony na wsparcie finansowej rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji zdrowotnej.

Szczegółowe informacje na ten temat na stronie szkoły

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

W październiku wolontariusze z klas: IVa, IVb, VI, VIIa i VIIb włączyli się w modlitwę różańcową w Kościele pw.  Świętej Jadwigi Królowej w Gorlicach. Modlitwa kierowana była w intencji zmarłej Prezes Stowarzyszenia Homini Renaty Filipowicz, a także chorych, cierpiących i ich rodzin.

ODWIEDZANIE STRÓŻOWSKICH CMENTARZY

Kolejnym zadaniem wolontariuszy było wyjście na pobliskie cmentarze z okresu I wojny światowej na terenie Stróżówki, celem wykonywania czynności porządkowych, zapalenia zniczy ofiarowania modlitwy za poległych żołnierzy.

Więcej informacji na stronie szkoły

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

W dniu 22 listopada odbył się w naszej szkole Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Wolontariuszki serdecznie witały osoby wchodzące do szkoły i wręczały życzliwe sentencje.

LOTERIA FANTOWA

Następną akcją do której przystąpili wolontariusze wraz z Samorządem Uczniowskim była loteria fantowa. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym za przygotowanie akcji, fanty i sprzedaż. Uzyskane środki pieniężne trafiły do dwóch rodzin potrzebujących wsparcia.

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

W tym roku z racji pandemii wolontariusze dokonali zbiórki żywności „Boże Narodzenie 2021” dla Parafialnego Caritasu na terenie szkoły. Wykonali również pięćdziesiąt kartek świątecznych, które zostaną dołączone do paczek żywnościowych i trafią do najuboższych ludzi z naszej parafii.

KARTKI ŚWIĄTECZNE

Corocznym zadaniem, z którego uczniowie wywiązali się wzorowo, było wykonanie 200 kartek świątecznych. Domowe pokoje, świetlica szkolna i oddział przedszkolny zamieniły się w artystyczne pracownie, w których powstawały oryginalne, pełne inwencji twórczej, kartki bożonarodzeniowe. Wraz z życzeniami zostały one przekazane przez opiekunów do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Michalusa w Gorlicach, a także do gorlickiego szpitala na oddziały: chirurgii, geriatrii i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.   Wywołały one uśmiech na twarzy, radość i dodały otuchy w trudnych chwilach choroby. Ponadto zostały rozprowadzone kartki Fundacji Sunsum Corda.

POMOC W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Przez całe półrocze chętni wolontariusze przychodzili do świetlicy szkolnej, gdzie włączali się w różne zadania.

W imieniu Pani Dyrektor, Parafialnego Caritasu, Rodzin, które otrzymały wsparcie i opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom i zaangażowanym rodzicom za odpowiedzialne, empatyczne i kreatywne włączenie się w powyższe działania. Dziękujemy za Waszą chęć pomagania.

przyg. Maria Urban, Lidia Szydłowska, Renata Hotloś

Skip to content