Święto liczby PI

 W dniu 14 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Liczby PI i od ubiegłego roku również Międzynarodowy Dzień Matematyki. Nasza szkoła również włączyła się obchody tych świąt.

Liczba PI jest liczbą niewymierną, co oznacza, że nie może być zapisana jako iloraz dwóch liczb całkowitych. Określa stosunek długości okręgu (obwodu koła) do długości jego średnicy. Jej rozwinięcie jest nieskończone i nieokresowe. Liczba PI, zwana również Ludolfiną,  jest stałą matematyczną pojawiającą się w wielu działach matematyki i fizyki. W praktyce korzystamy z przybliżonej wartości:  3,14. Dzień 14 marca jest także dniem urodzin Alberta Einsteina i Wacława Sierpińskiego – wybitnego polskiego matematyka. 

Również w naszej szkole pamiętamy o święcie tej liczby. Klasy VII i VIII przygotowały plakaty, rebusy, prezentacje multimedialne i szkolny happening reklamujący to święto.  W ten sposób włączyliśmy się w międzynarodowe  obchody święta liczby PI.

przyg. M. Tenerowicz