Sukces w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W piątek 4 marca 2022 roku w Urzędzie Gminy Gorlice przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uczniowie naszej szkoły zdobyli najwyższe miejsca na podium…

Otwarcia turnieju dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach a zarazem Komendant Gminny ZOSP RP w Gorlicach Florian Przybycień wraz z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gorlicach dh Mieczysławem Skowronem. 

Rywalizacja toczyła się w trzech grupach wiekowych;

– grupa I uczniowie klas 1-4, 

– grupa II uczniowie klas 5-8, 

– grupa III uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżówce reprezentowali Jakub Święch z klasy 5b oraz Tadeusz Przybycień z klasy 6, startując w drugiej grupie wiekowej. Uczniowie przygotowywali się do turnieju już od września,  zapoznając się z następującymi zagadnieniami: historia ochrony przeciwpożarowej, ochrona ludności i  ochrona środowiska, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych (w tym działania związane z ratownictwem specjalistycznym). Zgromadzili wiedzę dotyczącą sprzętu ratowniczo-gaśniczego, zasad udzielania pierwszej pomocy.

Uczniowie naszej szkoły wystartowali w tym turnieju po raz pierwszy zdobywając najwyższe miejsca na podium. 

Tadeusz Przybycień – miejsce I

Jakub Święch – miejsce II

Zdobywca pierwszego miejsca będzie reprezentował Gminę Gorlice na szczeblu powiatowym.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w eliminacjach powiatowych!

przyg. A. Mikołajczyk