Spotkanie z Policjantem w klasach I – III

9 września 2021 r. każda klasa edukacji wczesnoszkolnej odbyła spotkanie z Policjantem. 

Tematem spotkania było utrwalenie zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie, w jaki sposób bezpiecznie przechodzić przez ulice w drodze do i ze szkoły.

Pan Dzielnicowy przypomniał uczniom jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych, oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Dzieci z dużym zaangażowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Zdobytą wiedzę wspólnie z wychowawczyniami utrwaliły na lekcjach edukacji społecznej.

przyg. L. Szydłowska