Informacja dotycząca XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Link promujący konkurs: https://nubo.krus.gov.pl/index.php/s/C7vXtHnCJuGOLrY