Pracownie artystyczne organizowane przez OKGG

Ośrodek Kultury Gminy Gorlice od października otwiera w swoich filiach, na terenie Gminy Gorlice

<br> pracownie artystyczne. Zachęcamy do udziału w zajęciach.