Kochać, lubić, szanować… Walentynki w naszej szkole.