GODZINY I MIEJSCE WEJŚCIA DO SZKOŁY PODCZAS NAUKI STACJONARNEJ