II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci Rolników na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.