Świętujemy 11 Listopada

Uroczystość gminna

W przeddzień Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości społeczność szkolna oraz liczni goście zgromadzili się na okolicznościowej uroczystości. Po apelu pamięci oraz odczytaniu krótkiego rysu historycznego zebrani obejrzeli program artystyczny, który w symboliczny sposób prezentował wydarzenia utraty niepodległości i jej odzyskania po 123 latach niewoli.

Dokumentacja fotograficzna oraz nagłośnienie uroczystości z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach Programu Laboratoria Przyszłości

W świętowaniu rocznicy odzyskania niepodległości wzięli udział liczni goście, między innymi: pani poseł na sejm Rzeczpospolitej, przedstawiciel Małopolskiego Kuratorium Oświaty, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych, panie dyrektor OZEA Gminy Gorllice, pracownicy Ośrodka Kultury Gminy Gorlice oraz poczty sztandarowe szkół gminnych.

Uroczystość rozpoczęła się, poprowadzonym przez księdza Pawła Karczmarczyka, apelem upamiętniającym bohaterów walczących o wolność Polski. Następnie pani Wioletta Podsadowska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżówce, serdecznie przywitała przybyłych gości, a pan Łukasz Skórski w krótkim odczycie, przygotowanym przez nauczyciela historii, pana Roberta Romańczyka, przybliżył zebranym atmosferę pamiętnego dnia 11 listopada 1918 roku.

Po czym uczniowie szkoły pod kierunkiem pań: Beaty Wróblewskiej, Beaty Ludwin, Małgorzaty Tarsy i Anny Siarkowicz zaprezentowali program artystyczny przepełniony symboliką nawiązującą do wydarzeń związanych z utratą i odzyskaniem niepodległości przez Polskę.

Narrator – pan Patryk Czech – prowadził widzów przez kolejne tragiczne koleje losu Polaków do radosnej chwili odzyskania wolności i miejsca na mapach Europy. Scenki pantomimiczne, symboliczny taniec orała, poezja lat niewoli i elementy głęboko zakorzenionych w polskich sercach utworów muzycznych złożyły się na rozgrywający się przed oczami widzów spektakl upadku polskiej państwowości i powstańczych zrywów, ale wzlotu patriotycznego malarstwa, muzyki, literatury i narodowowyzwoleńczych dążeń.

Zebrani mieli też okazję poczuć atmosferę bitewnego zapału, śpiewając rytmiczne piosenki towarzyszące żołnierzom maszerującym do walki o wolność.

przyg. Beata Ludwin