Majowe rocznice

W przeddzień majowych świąt społeczność szkolna miała okazję przypomnieć sobie daty i wydarzenia majowe, które zapisały się w historii całej Polski oraz naszego regionu.

Tworząc relację fotograficzną z wydarzenia, uczniowie korzystali ze sprzętu zakupionego w ramach Programu Laboratoria Przyszłości

Na sali gimnastycznej odbyła się akademia z okazji rocznic majowych. Uczniowie wraz z nauczycielami, p. Turską, p. Siarkowicz i p. Romańczykiem, przygotowali na tę uroczystość przedstawienie, okolicznościowe pieśni i prezentację. Obradował zaimprowizowany uczniowski sejm, przypominając o ważnych wydarzeniach z historii Polski, zwłaszcza o uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Nauczyciel historii, p. Romańczyk, przeprowadził krótki wykład ilustrowany prezentacją zdjęć naszej malej ojczyzny z okresu I wojny światowej, z czasu bitwy pod Gorlicami. Uczniowie podzielili się też ciekawą historią mieszkańca Stróżówki oraz opowiedzieli o cmentarzach wojennych na terenie naszej miejscowości. Na koniec upamiętniono Patrona naszej szkoły – Jana Pawła II, a pani dyrektor, Wioletta Podsadowska, przypomniała też całej naszej społeczności o znaczeniu flagi państwowej i zachęciła do prezentowania jej na swoich domach w czasie majowych. świąt.

przyg. KMR – Adam i Mateusz (kl. 8b)